Korzystna czy kożystna

Jak się pisze?

Poprawnie

korzystna

Niepoprawnie

kożystna

Poprawna forma to "korzystna" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Ta współpraca wydawała się korzystna dla obu stron.

Miałem wrażenie, że to dość korzystna oferta.

Jej propozycja okazała się dość korzystna zarówno dla niej, jak i dla mnie.