Karzą czy karzom

Jak się pisze?

Poprawnie

karzą

Niepoprawnie

karzom, karają

Poprawna jest pisownia z końcówką "-ą".

Przykłady:

Ich rodzice czasami karzą swoje dzieci. Uważają, że dzięki temu mają większy wpływ na ich wychowanie.