Dziadkom czy dziadką

Jak się pisze?

Poprawnie

dziadkom

Niepoprawnie

dziadką

Poprawna forma to "dziadkom" zapisywane z końcówką "-om".

Przykłady:

Muszę dziś złożyć życzenia moim dziadkom.

Powiedz to jej dziadkom, to może ich dotyczyć.

Zaproponowałem swoim dziadkom wspólną grę w szachy.

Zawsze lubiłem pomagać swoim dziadkom podczas ich prac w ogrodzie.