Dwukrotnie czy dwu krotnie

Jak się pisze?

Poprawnie

dwukrotnie

Niepoprawnie

dwu krotnie

Poprawna forma to "dwukrotnie" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Dwukrotnie się wracał, bo myślał, że zapomniał zamknąć drzwi.

Pytał mnie dwukrotnie o to samo.

Przypadkiem dwukrotnie wykonał tę samą pracę.