Drugą czy drugom

Jak się pisze?

Poprawnie

drugą

Niepoprawnie

drugom

Poprawna forma to "drugą" zapisywane z "ą".

Przykłady:

Jesteśmy z nim umówione na godzinę drugą.

Miałem już drugą taką samą parę butów, ale i ona zaczynała mi się już rozpadać.

Mógłbyś jeszcze raz puścić drugą piosenkę z tej płyty?