Dezaktywacja czy deaktywacja

Jak się pisze?

Poprawnie

dezaktywacja

Niepoprawnie

deaktywacja

Poprawna forma to "dezaktywacja" zapisywane z użyciem litery "z".

Niektóre słowniki dopuszczają także formę "deaktywacja", jednak na ogół jest ona stosowana znacznie rzadziej.

Przykłady:

Dezaktywacja mojego numeru nastąpi w ciągu 24 godzin.

Z uwagi na to, że nie opłaciła ostatniego rachunku, nastąpiła dezaktywacja jej usług.