Daruj czy darój

Jak się pisze?

Poprawnie

daruj

Niepoprawnie

darój

Poprawna forma to "daruj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Daruj mi ten wybryk. Nie chciałem, żebyś się obraziła.

Daruj mu stary, to jeszcze dziecko.

Daruj sobie taką podróż, dłużej będziesz jechał, niż gościł na miejscu. Moim zdaniem mija się to z celem.