Andżejki czy andrzejki

Jak się pisze?

Poprawnie

andrzejki

Niepoprawnie

andżejki

Poprawna forma to "Andrzejki" zapisywane z "rz".

Andrzejki - wieczór 29 listopada będący dniem poprzedzającym dzień św. Andrzeja. Andrzejkami nazywa się także wieczorną zabawę tego dnia.

Przykład:

Masz jakieś plany na Andrzejki? Może byś do nas wpadła?