Ah czy ach

Jak się pisze?

Poprawnie

ach

Niepoprawnie

ah

Poprawną pisownią tego wyrażenia jest "ach" zapisywane z "-ch" na końcu.

Ach jest wykrzyknieniem, które ma za zadanie wyrazić zaskoczenie jakimś bodźcem.

Błędna pisownia może wynikać ze skojarzenia z wyrazem "aha", który zapisywany jest przez samo "h".

Przykłady:

Ach, byłbym zapomniał. Pozdrów ode mnie Kasię.

Ach, rzeczywiście! Dziękuję, że mi przypomniałeś.

Ach, cóż to była za impreza! Musimy to kiedyś powtórzyć.