Zażądał czy zarządał

Jak się pisze?

Poprawnie

zażądał

Niepoprawnie

zarządał

Poprawna forma to "zażądał" zapisywane z "ż".

Inaczej: zmusił, nakazał, polecił, zarządził, zobligował.

Przykłady:

Podobno jego najlepszy pracownik zażądał kolejnej podwyżki.

Ojciec zażądał, żeby w domu zaczęła obowiązywać cisza nocna. Nie chciał już słuchać hałasów w środku nocy.

Zażądał, żebyśmy przyszli do niego po godzinach i naprawili to na własny koszt.