Zapisuj czy zapisój

Jak się pisze?

Poprawnie

zapisuj

Niepoprawnie

zapisój

Poprawna forma to "zapisuj" zapisywane z końcówką "-uj".

Przykłady:

Mówię ci, śmiało zapisuj się na te zajęcia taneczne. Są świetne.

Jeśli chcesz pamiętać coś więcej z zajęć, zapisuj sobie w zeszycie najważniejsze fragmenty.

Nie zapisuj tej daty w kalendarzu, to jeszcze nic pewnego.