Żądny czy rządny

Jak się pisze?

Poprawnie

żądny, rządny

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne, jednak w różnych znaczeniach.

  • żądny - chcący, pragnący
  • rządny - dawne słowo określające kogoś, kto potrafi dobrze czymś zarządzać (gospodarny).

Przykłady:

W książce dobrze przedstawiony był wątek rządnego gospodarza.

Ten polityk wydaje mi się bardzo żądny władzy.