Zaczęłem czy zacząłem

Jak się pisze?

Poprawnie

zacząłem

Niepoprawnie

zaczęłem

Podobnie jak w przypadku wyrazu "zacząć" poprawna jest forma "zacząłem" zapisywana z użyciem litery "ą".

Przykłady:

Niedawno zacząłem uczęszczać na treningi piłki nożnej.

Cieszę się, że w tym półroczu w końcu zacząłem się więcej uczyć.

Odnoszę wrażenie, że od jakiegoś czasu zacząłem być bardziej wrażliwy.