Zachowaniom czy zachowanią

Jak się pisze?

Poprawnie

zachowaniom

Niepoprawnie

zachowanią

Poprawna forma to "zachowaniom" zapisywane z końcówką "-om".

Przykłady:

Nauczycielka obiecała, że przyjrzy się ich zachowaniom.

Według mnie, zamiast krytykować innych, powinni przyjrzeć się pierw swoim własnym zachowaniom.