Ww. czy w.w. (wyżej wymieniony)

Jak się pisze?

Poprawnie

ww.

Niepoprawnie

w.w.

Poprawna pisownia tego skrótu to "ww.".

Przykłady:

Zgodnie z ww. powodem, zdecydowaliśmy się zrezygnować z zamówienia.

Nie potrafię odpowiedzieć na ww. pytanie.

Tak jak napisałam w ww. poście, nie mam zamiaru kontynuować tej dyskusji.