Weźże czy weź że

Jak się pisze?

Poprawnie

weźże

Niepoprawnie

weź że

Poprawna forma to "weźże" zapisywane łącznie.

Uwaga! Zapis rozłączny "weź, że" również może być poprawny w niektórych sytuacjach, jak np. w zdaniu: "Pod uwagę też weź, że nie jeździmy tam każdego dnia".

Przykłady:

Chłopie, weźże mnie nie denerwuj. Nie mam dzisiaj nastroju na takie żarty.

Weźże zachowuj się trochę ciszej. Jest już późno.