Wejdź czy wejć

Jak się pisze?

Poprawnie

wejdź

Niepoprawnie

wejć

Poprawna forma to "wejdź" zapisywane z końcówką "dź".

Przykłady:

Jak możesz, to wejdź na Skype. Chciałbym z tobą porozmawiać.

Proszę, wejdź. Nie stój na korytarzu, rozgość się.