Sobom czy sobą

Jak się pisze?

Poprawnie

sobą

Niepoprawnie

sobom

Poprawna forma to "sobą".

Przykłady:

Zawsze był sobą, nigdy nikogo nie udawał. Bardzo mi to imponowało.

Chcę żyć ze sobą w zgodzie, dlatego nigdy nie podjęłabym się tego typu pracy.