Skumulowało czy skómulowało

Jak się pisze?

Poprawnie

skumulowało

Niepoprawnie

skómulowało

Poprawna forma to "skumulowało" zapisywane z dwoma literami "u".

Przykłady:

Wszystko skumulowało się w jednej chwili.

W tamtym czasie skumulowało się zbyt wiele wydarzeń.