Poszerzyć czy poszeżyć

Jak się pisze?

Poprawnie

poszerzyć

Niepoprawnie

poszeżyć

Poprawna forma to "poszerzyć" zapisywane z użyciem "rz".

Przykłady:

Chciałbym móc jakoś poszerzyć te spodnie.

Najlepiej by było po prostu poszerzyć ten fotel, żeby nie kupować nowego.

Chciałbym trochę poszerzyć to wejście. Jest zbyt wąskie.