Położył czy połorzył

Jak się pisze?

Poprawnie

położył

Niepoprawnie

połorzył

Poprawna forma to "położył" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Mój brat już położył się spać.

Niestety kompletnie położył to zadanie. Mógł zrobić to znacznie lepiej.

Stwierdził, że potrzebuje odpoczynku i położył się na kanapie.