Po przez czy poprzez

Jak się pisze?

Poprawnie

poprzez

Niepoprawnie

po przez

Poprawny jest zapis łączny: "poprzez".

Poprzez - przyimek mający za zadanie komunikować, że ktoś lub coś posuwa się po jakimś obszarze, lub że jakieś działanie ma się zakończyć za sprawą jakiegoś wydarzenia. 

Przykłady:

Zwycięzcą poprzez techniczny nokaut zostaje zawodnik z mojej prawej strony!

Urządzenie to komunikuje się z telefonem poprzez bluetooth.

Poprzez ich kontakty udało nam się porozmawiać z wpływowymi inwestorami.