Pesz czy perz

Jak się pisze?

Poprawnie

pesz, perz

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od znaczenia.

  • Pesz - forma pochodząca od czasownika "peszyć", czyli: pozbawiać kogoś pewności siebie, lub wprawiać kogoś w jakieś zakłopotanie.
  • Perz - roślina będąca dla niektórych dość trudnym do pozbycia się chwastem.

Przykłady:

Nie pesz chłopaka. Ma wystarczająco duże umiejętności, żeby sobie z tym poradzić.

W niektórych ogrodach perz jest bardzo niepożądany, ponieważ wyjątkowo trudno sobie z nim poradzić.