Niezadowolona czy nie zadowolona

Jak się pisze?

Poprawnie

niezadowolona

Niepoprawnie

nie zadowolona

Poprawny jest zapis łączny: "niezadowolona".

Przykłady:

Była bardzo niezadowolona, gdy usłyszała o tym pomyśle.

Niestety, ale jestem niezadowolona z efektu ich pracy.

Moja żona była niezadowolona z prezentu, ale próbowała nie dać tego po sobie poznać.