Niesłowny czy nie słowny

Jak się pisze?

Poprawnie

niesłowny

Niepoprawnie

nie słowny

Poprawny jest zapis łączny: "niesłowny".

Przykłady:

Postanowiłem się już nigdy więcej z nim nie umawiać, ponieważ był bardzo niesłowny.

Znów obiecał jej termin, którego nie dotrzymał. Nie rozumiem, dlaczego jest taki niesłowny.

Nie lubię niesłownych ludzi. Staram się w miarę możliwości unikać z takimi jakiejkolwiek współpracy.