Nieogolone czy nie ogolone

Jak się pisze?

Poprawnie

nieogolone

Niepoprawnie

nie ogolone

Poprawny jest zapis łączny: "nieogolone".

Przykład:

Mam nieogolone nogi! Zaraz się tym zajmę.