Nieludzkie czy nie ludzkie

Jak się pisze?

Poprawnie

nieludzkie

Niepoprawnie

nie ludzkie

Poprawny jest zapis łączny: "nieludzkie".

Przykłady:

Według mnie to co mu zrobili, było kompletnie nieludzkie.

Nie rozumiem, dlaczego oddali tego psa do schroniska po tylu latach. Wydaje mi się to jednak trochę nieludzkie.