Nie zostały czy niezostały

Jak się pisze?

Poprawnie

nie zostały

Niepoprawnie

niezostały

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie zostały".

Przykłady:

Marysia i Krysia nie zostały na dodatkowych zajęciach.

Z tego co widzę, nie zostały mi już żadne słoiki z tymi ogórkami.

Nie zostały ci może jeszcze te książki? Chętnie bym je przeczytał.