Nie zostało czy niezostało

Jak się pisze?

Poprawnie

nie zostało

Niepoprawnie

niezostało

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie zostało".

Przykłady:

Moim dzieciom tak bardzo smakowało śniadanie, że nic nie zostało po nim na stole.

Nie zostało im zbyt wiele czasu, termin upływa za kilka dni.

To zamówienie nie zostało przez nich zrealizowane.