Nie miałbyś czy niemiałbyś

Jak się pisze?

Poprawnie

nie miałbyś

Niepoprawnie

niemiałbyś

Poprawny jest zapis rozłączny: "nie miałbyś".

Uwaga! Zapis "niemiałbyś" również może być poprawny w przypadku znaczenia: "stawać się niemym".

Przykłady:

Chyba jednak nie miałbyś u niej większych szans.

Nie miałbyś ochoty pomóc mi w sprzątaniu garażu?

Nie miałbyś trochę wolnego czasu w sobotę? Moglibyśmy pograć w koszykówkę.