Miałbyć czy miał być

Jak się pisze?

Poprawnie

miał być

Niepoprawnie

miałbyć

Poprawna jest pisownia rozłączna: "miał być".

Przykłady:

To miał być naprawdę wspaniały dzień.

Ten budynek miał być oddany do użytku już ponad rok temu!

Sprawdzian miał być przełożony o tydzień, ale nauczyciel chyba się rozmyślił.