Mgr czy mgr. - skrót od magister

Jak się pisze?

Poprawnie

mgr

Niepoprawnie

mgr.

Poprawnym zapisem skrótu jest "mgr".

Uwaga! W przypadkach innych niż mianownik, poprawna będzie pisownia z użyciem dodatkowej kropki, czyli "mgr.".

Przykłady:

Byłem niedawno u mgr. Kowalskiego. [w tym przykładzie wystąpiła kropka, ponieważ "mgr." nie było skrótem od "magister" a od "magistra"]

Słyszałeś może o wykładach, które będzie organizował mgr Nowak?