Mądrą czy mądrom

Jak się pisze?

Poprawnie

mądrą

Niepoprawnie

mądrom

Poprawna forma to "mądrą" zapisywane przez dwa "ą".

Przykłady:

Tomek ma naprawdę mądrą żonę.

Wychowałeś bardzo mądrą córkę. Jestem z ciebie dumny.

Dziękuję za tak mądrą radę.