Łykend czy weekend

Jak się pisze?

Poprawnie

weekend

Niepoprawnie

łykend

Poprawna forma to "weekend" zapisywane z "w" i dwoma literami "e".

Niezależnie od tego co słyszymy (łikend, czy nawet łykend), słowo "weekend" jest zapożyczeniem z języka angielskiego, które również w języku polskim należy zapisywać w taki sam sposób.

Weekend - okres od piątkowego popołudnia do całej niedzieli. Weekend jest zwykle wolny od pracy, czy nauki. Nazywa się w ten sposób także krótkie wyjazdy poza miejsce zamieszkania, realizowane w celach wypoczynkowych.

Przykłady:

Mam wolny weekend, więc może byśmy gdzieś pojechali?

Myślę, że w najbliższy weekend przeczytam kilka książek z lat swojej młodości.

Nie lubię tego uczucia, gdy w niedzielne wieczory przypominam sobie, że właśnie kończy się weekend.