Liczba czy ilość

Jak się pisze?

Poprawnie

liczba, ilość

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • Liczba - słowo używane do określenia konkretnej liczby czegoś, co można policzyć. Np.: liczba książek w szafie.
  • Ilość - słowo używane do określenia mniej konkretnej ilości. Np.: ilość ziarenek piasku.


Przykłady:

W tych zakamarkach zgromadziła się ogromna ilość kurzu.

Liczba wolnych ławek była w tym roku mniejsza.