Jak kolwiek czy jakkolwiek

Jak się pisze?

Poprawnie

jakkolwiek

Niepoprawnie

jak kolwiek

Poprawny jest zapis łączny: "jakkolwiek".

Przykłady:

Nie chciał z nim jakkolwiek współpracować.

Nie udało mu się jakkolwiek ich przekonać.

Mówił, że chciałby jakkolwiek odpocząć od tej pracy.