Horrendalne czy horendalne

Jak się pisze?

Poprawnie

horrendalne

Niepoprawnie

horendalne

Poprawna forma to "horrendalne" zapisywane z podwójnym "r".

Horrendalne - budzące oburzenie lub strach.

Przykłady:

W tym filmie notorycznie działy się jakieś horrendalne sytuacje.

To bardzo drogie hobby, wymagające naprawdę horrendalnych pieniędzy.