Geometri czy geometrii

Jak się pisze?

Poprawnie

geometrii

Niepoprawnie

geometri

Poprawna forma to "geometrii" zapisywane z końcówką "-ii".

Przykłady:

Nie lubię uczyć się geometrii, zupełnie jej nie rozumiem.

Dostałem piątkę ze sprawdzianu z geometrii!

Szymon opowiadał mi o ustawianiu geometrii kół w swoim samochodzie.