Chop czy hop

Jak się pisze?

Poprawnie

hop

Niepoprawnie

chop

Poprawna forma to "hop" zapisywane z pierwszą literą "h".

Hop - potoczny wykrzyknik zachęcający do szybkiego wykonania jakiejś czynności (najczęściej skoków).

Przykłady:

Powiedział mi dawniej, żebym nie mówił "hop" zanim nie przeskoczę.

Śmiało, hop piesku! Wskakuj na schodek.

Hop, hop! Jest tu ktoś?