By był czy bybył

Jak się pisze?

Poprawnie

by był

Niepoprawnie

bybył

Poprawny jest zapis rozłączny: "by był".

Przykłady:

Nie chcę, by był po tych studiach bezrobotnym.

To by był naprawdę świetny pomysł, gdyby nie kilka zasadniczych wad.