Bezbłędnie czy bez błędnie

Jak się pisze?

Poprawnie

bezbłędnie

Niepoprawnie

bez błędnie

Poprawny jest zapis łączny: "bezbłędnie".

Przykłady:

Znów udało mu się bezbłędnie napisać sprawdzian.

Naprawdę, bezbłędnie sobie poradził. Był dziś świetny.