Wałkoń

Co to znaczy?


Potocznie: osoba niechętna do podejmowania wysiłku. Inaczej: leń, obibok.

Przykład:

Posprzątałbyś ten pokój, wałkoniu jeden!