Wdrożenie

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Wprowadzenie czegoś w stan używalności.
  • Nauczenie kogoś wykonywania jakichś czynności.
  • Podjęcie jakiegoś działania.

Przykład:

Wdrożenie poprawek w kodzie się nie powiodło. Użytkownicy dość szybko znaleźli kilka nowych błędów.

Kierownik miał zająć się wdrożeniem nowego pracownika.