Wysłane

Co to znaczy?


Skierowane dokądś.

Przykład:

Listy zostały wysłane kilka dni temu. Myślę, że niedługo powinny dotrzeć do swoich adresatów.