Indyferentny

Co to znaczy?


Obojętny, bierny w stosunku do czegoś.

Przykład:

Był dość indyferentny wobec tych wydarzeń. Zupełnie go to nie interesowało.