Kierda

Co to znaczy?


Kierda - dawniej określenie knura, wieprza. Dziś w slangu kierdą określa się w pejoratywny sposób grubą lub bezczelną osobę.

Przykład:

- Ale się z niej zrobiła kierda.