Welp

Co to znaczy?


Welp - wykrzyknienie slangowe z języka angielskiego oznaczające np. porażkę, czy zawód.

Przykład:

- Welp, they won... (Welp, oni wygrali...)