Lans

Co to znaczy?


Lans - potoczne określenie zachowania mającego na celu zwrócenie na siebie uwagi poprzez obnoszenie się czymś, na przykład drogimi, czy rzadkimi przedmiotami. To słowo o podobnym znaczeniu do "szpan", choć nie zawsze ma pejoratywny wydźwięk.

Przykład:

- Patrz jakie buty sobie sprawił. Niezły lans, co?