Korposzczur

Co to znaczy?


Korposzczur - pejoratywne określenie pracownika korporacji. Człon szczur najprawdopodobniej wziął się od określenia "wyścig szczurów", z którym to wielu może kojarzyć się właśnie praca w korporacji.

Przykład:

- Zachowujesz się jak korposzczur, stary. Wyluzuj trochę i przestań się tak strasznie przejmować tą pracą.