Mameja

Co to znaczy?


Mameja - potoczne określenia człowieka flegmatycznego, nieudolnego, czy niezdecydowanego. Mameja to z reguły człowiek niepotrafiący niemal niczego zrobić dobrze. 

Przykład:

- Nie pomogę ci z tym, mameja ze mnie. Zadzwoń sobie po fachowca, czy coś...